แพทย์เตือน สายควันเสี่ยงหลายโรค

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมสูงขึ้น ในกลุ่มเยาวชน แต่การสูบบุหรี่นี้เป็นปัจจัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เราจึงต้องรู้การป้องกัน

สายควันเสี่ยงหลายโรค ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน แต่พฤติกรรมการสูบบุหรี่นี้ เป็นปัจจัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคถุงลมโป่งพอง, วัณโรคปอด, และมะเร็งปอด การสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา เสี่ยงสายควันเสี่ยงหลายโรค ต่อสุขภาพในระดับเทียบเท่ากัน แต่การสูบบุหรี่ธรรมดาอาจมีผลกระทบเพิ่มเติมจากสารอนุมูลอิสระ (Free Radical) ที่เกิดจากการเผาไหม้ของยาสูบในบุหรี่

ซึ่งสามารถก่อให้เกิดโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคทางเดินหายใจและปอด สารอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาไหม้นี้ สามารถเข้าไปกระตุ้นให้หลอดเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ยืดหยุ่น เปราะบาง ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือด และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดอันหลอดเลือด นั่นหมายความว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจตีบได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ตามสถิติพบว่า 1 ใน 3 คนที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจมาจากบุหรี่

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมสูงขึ้น ในกลุ่มเยาวชน แต่การสูบบุหรี่นี้เป็นปัจจัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เราจึงต้องรู้การป้องกัน

โรคเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของโรค ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญที่มักเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคถุงลมโป่งพอง,และมะเร็งปอด:

1. การสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, และโรคหลอดเลือดทั่วไป เสี่ยงต่อการเกิดการอุดตันในหลอดเลือดที่ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและสมอง.

2. การสูบบุหรี่ไฟฟ้า: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจสร้างสารอนุมูลอิสระที่เสี่ยงต่อสุขภาพ, อันทำให้เกิดโรคเรื้อรัง และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ.

3. ฝุ่นละออง PM 2.5: ฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศสามารถกระทบต่อสุขภาพหัวใจและปอด และเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคปอด เนื่องจากฝุ่นละอองเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดการอักเสบและความติดขัดของหลอดเลือด.

4. สุขภาพทางเดินอาหาร: โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองมักเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดที่ส่งผลให้เกิดอุดตันและการอักเสบ.

5. สุขภาพทางเดินหายใจ: โรคทางเดินหายใจเช่น หอบหืดและโรคถุงลมโป่งพองสามารถเกิดจากการสูบบุหรี่และถูกเสี่ยงให้เกิดการอักเสบในทางเดินหายใจ.

6. สุขภาพปอด: การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคปอด เช่น วัณโรคปอด และมะเร็งปอด.

7. พฤติกรรมที่ไม่ดี: การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม, การขาดการออกกำลังกาย, และการดื่มสุราในปริมาณมากสามารถเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่น ๆ.

8. พันธุกรรม: สาเหตุทางพันธุกรรมอาจมีบทบาทในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

การป้องกันเบื้องต้น

การป้องกันโรคเหล่านี้เริ่มต้นจากการรักษารูปแบบการดี ๆ เพื่อรักษาสุขภาพที่ดี ซึ่งรวมถึงการเลิกสูบบุหรี่, รักษาน้ำหนักและความดันโลหิตในเกณฑ์ปกติ, การออกกำลังกาย, การรับประทานอาหารที่เหมาะสม, และการตรวจสุขภาพประจำ ในการป้องกันโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคถุงลมโป่งพอง, วัณโรคปอด, และมะเร็งปอด มีหลายวิธีที่สามารถช่วยลดความเสี่ยง ต่อไปนี้คือวิธีป้องกันที่สำคัญ:

1. เลิกสูบบุหรี่: สูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สามารถเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคทางเดินหายใจ, โรคถุงลมโป่งพอง, วัณโรคปอด, และมะเร็งปอด การเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการป้องกันเหล่านี้

2. การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว, ลดความดันโลหิต, และเพิ่มสุขภาพหัวใจ. ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก.

3. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ เช่น ผักผลไม้, ธัญพืชเต็มเม็ด, อาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว, และลดการบริโภคอาหารที่มีคราบประประเทศและน้ำตาล.

4. ควบคุมน้ำหนักตัว: การรักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่น ๆ. ควรรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามคำแนะนำจากแพทย์.

5. การตรวจสุขภาพประจำ: การตรวจสุขภาพประจำอาจช่วยในการค้นพบปัจจัยเสี่ยงและโรคอย่างเร็ว เพื่อรับการรักษาหรือป้องกันก่อนที่จะเกิดความเจ็บป่วย.

6. ลดความเครียด: ความเครียดสามารถเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ดังนั้น, การจัดการความเครียดและรักษาสุขภาพจิตช่วยลดความเสี่ยง.

7. หมั่นตรวจสุขภาพ: การคำนึงถึงสุขภาพหัวใจโดยการตรวจสุขภาพประจำอาจช่วยค้นพบปัจจัยเสี่ยงและโรคในระยะตั้งค่า เราควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เราอาจเสี่ยงต่อ

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมสูงขึ้น ในกลุ่มเยาวชน แต่การสูบบุหรี่นี้เป็นปัจจัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เราจึงต้องรู้การป้องกัน

สรุป

เทคโนโลยีในวงการแพทย์ได้พัฒนาอย่างมากมาย และการตรวจสุขภาพหัวใจได้ก้าวลงมาไกล รวมถึงมีเทคโนโลยีที่แม่นยำเช่นการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test), การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram), และการตรวจวัดระดับแคลเซียมบริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Coronary Calcium Score) การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, ระดับไขมัน, และระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ช่วยให้เราทราบถึงความเสี่ยงและแนวโน้มที่อาจทำให้เกิดโรคหัวใจในอนาคต ดังนั้น การตรวจสุขภาพหัวใจกับแพทย์เป็นประจำทุกปีจะช่วยในการรักษาสุขภาพหัวใจและป้องกันโรคหัวใจในระยะยาว

สั่งซื้อพอตกันเลยไหม ?

เรามีพอตชั้นนำครบทุกประเภท จากแบรนด์ดัง พร้อมส่ง ให้คุณถึงมือ

บุหรี่ไฟฟ้าใช้กับหัวพอต Relx ได้ : Next Pro 2 Beyond ,Infy Device ,Relx Infinity ,Relx Infinity Plus ,Relx Infinity 2 ,Relx Artisan ,KS Lumina ,Jues Device ,Jues Marvelues ,Waka soMatch Mini ,Infy Cube Box

หัวพอตที่ใช้กับตัวเครื่อง Relx ได้ : INFY PLUS POD 2.5 ML ,Relx Infinity Pod ,Relx Pod Pro 2,Relx Infinity 2 Pods ,INFY Pod ,Jues Pod Plus+ ,KS Lumina Pod ,Marbo Zero Pod ,NEXT Pro 2 Pod ,WAKA soMatch Mini Pod ,Dooze Pod ,Jues Pod ,VMC SEOUL Pod ,7-11 Pod ,VMC Pod 2.5ML

บุหรี่ไฟฟ้าใช้กับหัวพอต KS Kurve ได้ : KS Kurve ,KS Kurve 2 ,KS Kurve Lite 2

หัวพอตที่ใช้กับตัวเครื่อง Relx ได้ : KS Kurve Pod ,KS Pod Max ,KS Kurve 2.5 Pod 

พอตใช้แล้วทิ้ง : VMC 5000 Puffs ,KS Quik 2000 Puffs ,KS Quik 5000 Puffs ,Jues 5000 Puffs ,Jues 10000 Puffs ,PLAYBAR 10000 Puffs ,NEXT 6000 Puffs ,INFY 6000 Puffs ,Marbo Bar 9000 Puffs ,VMC 12000 Puffs ,Dubai Vape 10000 Puffs ,Hyperbar Ultra 12000 Puffs ,SNOWWOLF EASE 8000 Puffs ,KS ARTISAN 5000 Puffs ,Zlurpee 8000 Puffs

สั่งซื้อพอตวันนี้ รับโปรโมชั่นส่งฟรี (ทางพัสดุ) เมื่อซื้อครบ 1000บาท.

เพิ่มเพื่อนบนไลน์
error: Content is protected !!